Theatre

About me

Hi, I’m Tamara, an improv theatre performer and coach with a home base in Stockholm, Sweden.

I fell in love with improv from the first show I saw in 2007 and have been improvising ever since. I have been trained by International Theater Stockholm, where I have been working as a teacher since 2014.

I am co-founder and teacher of Improv Escape, an improv theatre summercamp for adults that’s all about escaping citylife, improving your improv skills and building friendships with fellow improv enthusiasts.

I am also member and co-founder of the improv ensemble Paraphrase, with which we bring improvised Scandinavian drama to international stages. Paraphrase has played in Sweden, Denmark, Finland and Russia.

Workshops

The Protagonist

Suggested length: 1 day / 6 hours

Most stories are told through the character that live them. And so for the audience to care about the story, they need to care about those characters first.

In this workshop you will get the tools to create and support a protagonist that the audience connects with and wants to follow on their adventures. Supported by the ensemble, we will bring life to believable and interesting main characters by showing different facets of their personality and lives. These three-dimensional characters in their turn provide a strong base for the show and will be the source of inspiration from which the narrative will emerge.

Create Your Own World

Suggested length: at least 2 days/ 12 hours, up to a full course.

In improv we have the luxury of turning the stage into whatever we want it to be. We’re not limited by budget for set design and props or by the rules of the physical stage – it’s only the limits of our own imagination that restricts us.

In this workshop we will explore and try out all of the possibilities that the empty stage has to offer. We will run, climb, fly, dangle, play with physical distance and do a lot of spacework. We will explore the world as we know it as well as new worlds in which different rules apply. And through these environments, we will get to know our characters and discover how they act in this world we created and interact with other characters.

We will tap into our own and the audience’s imagination to put together a visually exciting show with nothing more than a few chairs and ourselves on stage.

In this workshop we will move a lot, so make sure to wear clothes that you feel comfortable moving around in.

Protagonisten

Föreslagen längd: 1 dag/ 6 timmar

De flesta historier berättas genom karaktärerna som de handlar om. För att publiken ska engagera sig i en historia behöver de därför först fånga publiken med din karaktär.

I den här workshoppen får du lära dig att spela protagonister: betydelsefulla och grundade huvudkaraktärer som publiken kan relatera till och sympatisera med under de äventyr som historien för med sig. Du får också lära dig något lika viktigt: hur du som medspelare kan stötta när det är någon annan som spelar huvudrollen.

Vi kommer att öva på hur vi som ensemble kan skapa trovärdiga och intressanta huvudkaraktärer genom att visa upp olika aspekter av deras personligheter och liv. Och hur vi med komplexa och tredimensionella karaktärer får både en stark grund för en föreställning och en inspirationskälla från vilken historien kan växa fram.

Skapa Din Egen Värld

Föreslagen längd: minst 2 dagar/ 12 timmar, upp till en hel kurs.

I improvisationsteater har vi den stora lyxen att kunna förvandla scenrummet till precis vad vi vill att det ska vara. Vi begränsas varken av budget för scenbygge och rekvisita eller av den fysiska scenens restriktioner – det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna.

I den här workshoppen kommer vi att utforska de gränslösa möjligheter som en tom scen erbjuder. Vi kommer springa, klättra, flyga, dingla, leka med fysiska avstånd och göra mycket spacework. Vi kommer att utforska både Jorden som vi känner den och skapa nya världar där helt andra regler gäller. Det är genom dessa miljöer som vi lär känna våra karaktärer och upptäcker vi hur de beter sig i den värld som vi har skapat samt hur de interagerar med varandra.

Vi kommer att nyttja vår egen och publikens fantasi och skapa visuellt stimulerande scener med endast våra kroppar och ett par stolar på scenen.

Det här en en workshop med mycket fysisk rörelse så ta med dig bekväma och oömma kläder som du kan röra dig i.

Courses

Narrative Longform

As improvisers we are storytellers creating stories on the spot. In this class you will learn what ingredients are needed to tell captivating tales that will put the audience on the edge of their seats.

You will learn to play engaging heroes, believable villains as well as kick-ass side-characters – characters with clear objectives that the audience cares about.

In this course we will work on storytelling and dramaturgy. You will learn different methods to edit and initiate scenes and learn to time these scenes and edits. You will also get a better understanding of how we as storytellers can build up tension in scenes and in the story until the final climax and how we then wrap everything up into a satisfying ending.

Create Your Own World

In improv we have the luxury of turning the stage into whatever we want it to be. We’re not limited by budget for set design and props or by the rules of the physical stage – it’s only the limits of our own imagination that restricts us.

In this class we will explore and try out all of the possibilities that the empty stage has to offer. We will run, climb, fly, dangle, play with physical distance and do a lot of spacework. We will explore the world as we know it as well as new worlds in which different rules apply. And through these environments, we will get to know our characters and discover how they act in this world we created and interact with other characters.

We will tap into our own and the audience’s imagination to put together a visually exciting show with nothing more than a few chairs and ourselves on stage.

In this course we will move a lot, so make sure to wear clothes that you feel comfortable moving around in.

Narrativ Långform

Improvisatörer är berättare som skapar historier i stunden. I den här kursen kommer du få lära dig vilka ingredienser som behövs för att berätta historier som fascinerar och fängslar publiken från början till slut.

Du kommer att lära dig att spela engagerande hjältar, trovärdiga skurkar och roliga sidokaraktärer – karaktärer som har tydliga mål och drivkrafter och som publiken bryr sig om.

Under kursens gång kommer vi även arbeta med både storytelling och dramaturgisk struktur. Du kommer att få lära dig metoder för att bryta och initiera scener, lära dig timing samt få en djupare förståelse för hur vi som historieberättare kan bygga spänning i enstaka scener och i hela historien.

Målet med kursen är att du ska utveckla din förmåga att bygga spännande historier som når klimax och där du som improvisatör kan knyta ihop historien till ett tillfredsställande slut.

Skapa Din Egen Värld

I improvisationsteater har vi den stora lyxen att kunna förvandla scenrummet till precis vad vi vill att det ska vara. Vi begränsas varken av budget för scenbygge och rekvisita eller av den fysiska scenens restriktioner – det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna.

I den här kursen kommer vi att utforska de gränslösa möjligheter som en tom scen erbjuder. Vi kommer springa, klättra, flyga, dingla, leka med fysiska avstånd och göra mycket spacework. Vi kommer att utforska både Jorden som vi känner den och skapa nya världar där helt andra regler gäller. Det är genom dessa miljöer som vi lär känna våra karaktärer och upptäcker vi hur de beter sig i den värld som vi har skapat samt hur de interagerar med varandra.

Vi kommer att nyttja vår egen och publikens fantasi och skapa visuellt stimulerande scener med endast våra kroppar och ett par stolar på scenen.

Det här en en kurs med mycket fysisk rörelse så ta med dig bekväma och oömma kläder som du kan röra dig i.

Testimonials

This part of the website is still under construction. Stay tuned.

Theatre Projects

This part of the website is still under construction. In the meantime, check out my two projects Paraphrase, The Mighty Improv and Improv Escape.